A TANFOLYAMRÓL

  

Családias hangulatú, kiscsoportos (5-10 fős) személygépkocsi-vezetői, "B" kategóriás tanfolyamokat tartunk.
Az óbudai (központi) helyszínen folyamatosan kezdődnek a tanfolyamok, általában kéthetente délután, igény szerint délelőtt és hétvégén, de a foglalkozások ütemezése olyan, hogy bármikor bekapcsolódhatsz.

A VEZETŐI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSÉNEK MENETE: 

Jelentkezés iskolánknál

ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálati irodában, vagy a tanfolyam kezdésekor az oktatás helyszínén. Jelentkezéskor egy írásos tájékoztatót adunk át, amely tartalmazza a tanfolyamokkal kapcsolatos összes információt.

  Tanfolyamra az vehető fel, aki:

- az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik;

- a 17 éves életkornál legfeljebb fél évvel fiatalabb életkort betöltötte. 

A tanfolyam menete:

Elméleti oktatás:

Az elméleti tanfolyam hét foglalkozásból áll, alkalmanként négyszer 45 perces tanórából.
Az elméleti tanfolyam tantárgyai a kötelező (minimális) óraszámokkal:
Közlekedési ismeretek (KRESZ): 18 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
Járművezetés elmélete: 6 óra
————————————————————
Összesen: 28 óra

Az elméleti tanfolyam zárása az 55 kérdéses számítógépes elméleti vizsga, Közlekedési ismeretek (KRESZ), Járművezetés elmélete, valamint Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek tantárgyból.

A sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg a gyakorlati oktatás.


Gyakorlati oktatás:

a., Járműkezelési (alap-) oktatás: Az autó technikai kezelésének, manőverezési műveleteknek, valamint a jármű biztonsági ellenőrzésének elsajátítása a feladat.

b., Forgalmi (fő-) oktatás: Különböző forgalmi körülmények között kell vezetni.

A kötelező és az esetleges pótórák levezetése után lehet forgalmi vizsgát tenni.
A gyakorlati oktatás a kötelező (minimális) óraszámokkal:
Járműkezelés: 9 óra
Városi vezetés: 14 óra
Országúti vezetés: 4 óra
Éjszakai vezetés: 2 óra
————————————
Összesen: 29 óra (minimum: 580 km) +  forgalmi vizsga 1 óra

A gyakorlati képzést végzők nagy tapasztalattal rendelkező, de fiatalos gondolkodású, türelmes, megértő oktatók. A vezetéshez oktatót, illetve autótípust (SUZUKI, SKODA, VOLKSWAGEN stb.) is lehet választani.
 

Vizsgára az bocsátható, aki: 

- megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek

(házi orvos által kiállított orvosi alkalmassági igazolás);

- az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik;

- a vizsgára való jelentkezésig az igazgatási szolgáltatási díjat (vizsgadíjat) képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette;

- elméleti vizsgánál: a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, és megfelel - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek (jelentkezési lap NYILATKOZAT rovatai), valamint a 17 éves életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb életkort betöltötte;

- gyakorlati vizsgánál: az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, a tanfolyam gyakorlati részét elvégezte, kötelező óraszámokat és menettávolságokat - a vezetési kartonon - igazoltan teljesítette , valamint a 17 éves életkor betöltötte.

Az elsősegélynyújtó vizsga

A vezetői engedély kiállításához szükséges igazolás átvételéhez a vizsgabizottságon igazolni kell az elsősegélynyújtó végzettséget. Felmentést nyer a vizsga alól, aki egészségügyi végzettséggel rendelkezik, vagy 1984. január 01. után szerzett valamely járműkategóriában vezetői engedélyt, vagy járművezetői igazolványt.
Elsősegélynyújtó foglalkozáson az elméleti tanfolyamon belül is részt vehetsz.

A vezetői engedély átvétele:

A sikeres forgalmi vizsga utáni 4. munkanaptól lehet a vizsgabizottsághoz, az elsősegélynyújtó végzettséget igazoló okirattal, valamint az alapfokú iskolai végzettséget hitelt érdemlő módon igazoló dokumentummal

 bemenni. A vizsgabizottságon kapott igazolással, orvosi igazolással és a személyi igazolvány bemutatásával lehet a vezetői engedélyt az okmányirodában igényelni. A kiállítás illetékét (4.000 Ft-ot) az okmányirodában kell befizetni. Ugyanitt készítik el az igénylőről a fényképet. A vezetői engedélyt általában egy-két héten belül kipostázzák.