ÚJDONSÁG!:

Az e-learning és a tantermi képzés előnyeit ötvöző vegyes elméleti oktatás.

Az e-learning képzést (melynek nálunk eddigi vizsgaeredményessége közel 100 %!!!)

igény esetén kiegészítjük ingyenes csoportos és egyéni foglalkozásokkal.

A TANFOLYAMRÓL


Családias hangulatú, kiscsoportos (5-10 fős) tantermi, e-learning és

ezek előnyeit ötvöző vegyes személygépkocsi-vezetői ("B" kategóriás) tanfolyamokat tartunk.


E-learning képzés: bármikor, bárhonnan végezhető az interneten keresztül. Az alap tanfolyam 180 nap/75 óra hozzáféréssel. Blokkokat kell megtanulni, ezek 80%-os teljesítése esetén lehet a következő blokkra lépni. A képzés végén a vizsgakérdéseket is lehet gyakorolni.


Tantermi képzés: csoportos és egyéni foglalkozások.

A VEZETŐI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSÉNEK MENETE: 

Jelentkezés az iskolánknál

Ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálati irodában, vagy emailben (hívj fel, vagy küldj sms-t, e-mailt!). Jelentkezéskor egy írásos tájékoztatót adunk át (Lásd lentebb!), amely tartalmazza a tanfolyamokkal kapcsolatos összes információt.

Intézzük a papírmunkát: szerződést kötünk, jelentkezési lapot hozunk létre az ügyfélkapun keresztül és egyeztetjük a fizetés módját (a helyszínen készpénzes fizetés vagy utalás).

E-learning esetén rövid időn belül megrendeljük a képzést, melyet utána azonnal el lehet kezdeni.

A tanfolyammal kapcsolatos információk:TÁJÉKOZTATÓ

A KÁLLAY AUTÓSISKOLA SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETŐ JÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL


Tisztelt Ügyfelünk!

Ebben a tájékoztatóban találhatók a jelentkezéssel kapcsolatos teendők,

a tudnivalók a tanfolyamról és a vizsgákról, valamint a képzés különböző díjai és a vállalási feltételek.


Tanfolyamkezdés: e-learning (távoktatásos) képzésnél akár azonnal, tantermi képzésnél igény szerint.

Tantermi tanfolyamkezdés időpontjáról az ügyfélszolgálati irodában, vagy telefonon érdemes érdeklődni!

Az e-learning (távoktatásos) tanfolyam az iskola által a tanfolyam szolgáltatójánál történő megrendeléssel,

a tantermi tanfolyam az első foglalkozással, a 1035 Bp., Vörösvári út 37. alatti tanteremben kezdődik.


1. Képző szerv megnevezése : Kállay Attila egyéni vállalkozó - KÁLLAY AUTÓSISKOLA,

címe, telefonszámai: 1035 Bp., Vörösvári út 37. Telefon: 388-1533, 06-30-933-3619,

honlapja, e-mail címe: www.kallayautosiskola.hu, info@kallayautosiskola.hu.

2. A cég formája: egyéni vállalkozás (Kállay Attila egyéni vállalkozó).

3. Vállalkozói engedély száma: ES - 449849.

4. Iskolavezető neve: Kállay Attila,

telefonszáma, e-mail címe: 06-30-933-3619 (sms szám is!), info@kallayautosiskola.hu.

5. Ügyfélfogadás címe, ideje: 1035 Bp., Vörösvári út 37. hétfőn 13-17-ig, szerdán 14-18-ig.

6. Telephely: 1035 Bp., Vörösvári út 37. Telefon: 388-1533, 06-30-933-3619.

7. A tanfolyamra való felvétel módja: ügyfélfogadási időben, vagy e-mailben szerződéskötéssel és

a jelentkezési lap kitöltésével történik.

8. Az előírt egészségi vizsgálat: 1. csoportú alkalmassági vélemény.

9. a. Tanfolyamra az vehető fel, aki:

- alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik;

- 17 éves életkornál legfeljebb fél évvel fiatalabb életkort betöltötte.

b. Vizsgára az bocsátható, aki:

- megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi (házi orvos által kiállított orvosi alkalmassági igazolás)

és pályaalkalmassági feltételeknek;

- alapfokú iskolai végzettsége meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik, az eredeti okmányt az első vizsgán bemutatja;

- vizsgára való jelentkezésig az igazgatási szolgáltatási díjat (vizsgadíjat) képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette;

- elméleti vizsgánál: a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgáig az adott tanfolyam megkezdésétől

számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, megfelel - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban

meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek (jelentkezési lap NYILATKOZAT rovatai), a 17 éves életkornál

legfeljebb három hónappal fiatalabb életkort betöltötte;

- gyakorlati vizsgánál: az elméleti vizsgatárgyakból sikeresen vizsgázott, a tanfolyam gyakorlati részét elvégezte

(kötelező óraszámokat és menettávolságokat - a vezetési kartonon - igazoltan teljesítette), a 17 éves életkort betöltötte;

A sikeres vizsgákról kiállított igazolást a vizsgaközpont az okmányiroda részére megküldi.

c. Az elsősegélynyújtó vizsgáról

A vezetői engedély kiállításához az okmányirodában igazolni kell az elsősegélynyújtó végzettséget.

Felmentést kap a vizsga alól, aki megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezik,

vagy 1984. január 01. után szerzett valamely járműkategóriában vezetői engedélyt, vagy járművezetői igazolványt.

Elsősegélynyújtó foglalkozáson a tanfolyamon belül is részt vehet. (A foglalkozás felára: 10.000 Ft, vizsgadíj: 15.500 Ft.)

10. a. E-learning (távoktatásos) elméleti képzés:

A tanuló saját kommunikációs eszközeivel, saját időbeosztással, internetes kapcsolaton keresztül végezhető.

b. Tantermi elméleti képzés:

A tantárgyak óraszámai: Közlekedési alapismeretek (KRESZ): 18 óra; Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra;

Járművezetés elmélete: 6 óra; Összesen: 28 óra. A tanóra időtartama: 45 perc.

Az elméleti képzés zárása az 55 kérdéses számítógépes elméleti vizsga, Közlekedési alapismeretek (KRESZ), Járművezetés elmélete, valamint Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek tantárgyból.

A sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg a gyakorlati oktatás.

c. Gyakorlati képzés:

a., Járműkezelési (alap-) oktatás: A jármű technikai kezelését, manőverezési feladatokat, valamint a jármű biztonsági ellenőrzését kell elsajátítani. A járműkezelési (alap-) oktatás alól felmentés nem adható.

b., Forgalmi (fő-) oktatás: Különböző forgalmi körülmények között kell vezetni. A kötelező és az esetleges pótórák

levezetése után lehet forgalmi vizsgát tenni. Kötelező (minimális) óraszámok: járműkezelés: 9 óra; városi vezetés:

14 óra; országúti vezetés: 4 óra; éjszakai vezetés: 2 óra; Összesen: 29 óra (minimum: 580km) + forgalmi vizsga 1 óra. A tanóra időtartama: 50 perc. Az előírt menettávolságot nem a kötelező 30 óra alatt kell teljesíteni!

11. Választható típusok: Suzuki SX4/Swift, Skoda Scala, FORD Focus, Opel Astra, Audi A3, Kia Ceed...

12. Hiányzás pótlása: az elméleti órák pótlása az iskolában ingyenes, az iskolavezetővel egyeztetve.

13. A tandíj befizetésének módja: Az első részletet az elméleti tanfolyam kezdetekor,

2 részletben történő fizetésnél a 2. részletet a vezetés megkezdése előtt,

5 részletben történő fizetésnél a 2. részletet az elméleti vizsgára jelentkezéskor, a további részleteket minden megkezdett 10 óra vezetés előtt 3 egyenlő részletben kell befizetni (3-5. részlet).

Ezen részletek befizetése tartalmazza az elméleti tandíjat és a kötelező 30 óra vezetést.

A nyári szünetben a diákoknak a tanfolyamdíj első részletéből  5.000 forint kedvezményt adunk!


Fizetés módja

1. részlet

2. részlet

3-5. részlet

Összesen

2 részletben

100.000 Ft

270.000 Ft

-

370.000 Ft

2 részletben elsősegély foglalkozással:

110.000 Ft

270.000 Ft

-

380.000 Ft

5 részletben

70.000 Ft

40.000 Ft

3 X 90.000 Ft

380.000 Ft

5 részletben elsősegély foglalkozással:

80.000 Ft

40.000 Ft

3 X 90.000 Ft

390.000 Ft

Ebből az elméleti tanfolyamdíj: 100.000 Ft, a vezetés: 30X9.000 Ft/óra, részletfizetés felára: 10.000 Ft.

Esetleges pótóra (31. órától): 9.000 Ft/óra. Áthelyezett tanulók óradíja (alap és pótóra): 11.000 Ft/óra.

Gyorsított vezetés (heti 3X2 óra) alap és pótóra: 11.000 Ft/óra, áthelyezett tanulóknál 12.000 Ft/óra.

Képzési Költség (KK): 519.603 Ft. A költségek emelkedésével az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

14. Mentesítések: elméleti foglalkozás alól mentesíthető a mozgássérült és a siket.

15. Tanuló áthelyezés: A tanuló a szerződést az esetleges tandíjtartozás (kedvezmény) rendezése után indoklás

nélkül írásban mondhatja fel. Az iskola által nyújtott kedvezményeket csak akkor veheti igénybe, ha a képzés minimális

óraszámát (elmélet és 29 óra gyakorlat) az iskolánál teljesíti, egyébként köteles a kedvezmény ellenértékét

megfizetni. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadása térítés nélküli.

16. Az oktatás helyszínei: Elméleti oktatás: 1035 Bp., Vörösvári út 37. (iroda és oktatóterem).

Járműkezelési oktatás helye: 1037 Bp. Bécsi út 310. Forgalmi vizsga helye: 1033 Bp. Mozaik utca 5.

17. A pótórák igénylésének módja, díjai: a 30. óra után lehetőség van pótórát igényelni.

A pótórák számát, időpontját a gyakorlati oktatóval kell egyeztetni. Díja: a 13. pontban szereplők szerint.

18. Engedélyező hatóság: ÉKM, 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45., telefon: 814-1818,

felügyeletet ellátó szerv: KAVK, 1119 Budapest, Petzvál József u. 39., telefon: 371-3030.

19. Az iskola kötelességei:

- a tanuló segítése a teljes képzés során, a jelentkezéssel kapcsolatos teendők ismertetése, a tanuló beiskolázása;

- az elméleti tanfolyam szakszerű megtartása;

- az iskola kapacitásának függvényében a tanuló járművezetésre beosztása és gyakorlati oktatásának megkezdése;

- a gyakorlati képzés szakszerű megtartása;

- a képzési ügyek intézése (képzés, vizsgáztatás, áthelyezés stb.), a tanuló időbeni tájékoztatása (pl.: vizsgaidőpontok).

Az iskola jogai:

- a tanuló kötelességeinek betartatása;

- nem megfelelő viselkedés és a tanulói kötelességek nem teljesítése esetén a tanuló figyelmeztetése, súlyosabb

esetekben a képzés megtagadása (ittasság, rendbontás, az oktatáshoz nem megfelelő ruházat és állapot stb.).

A tanuló kötelességei:

- részvétel az elméleti foglalkozáson - hiányzás esetén az adott foglalkozás pótlása! (e-learning feltételeinek teljesítése);

- felkészülés az elméleti vizsgákra;

- pontos és a vezetéshez megfelelő megjelenés a gyakorlati vizsgákon és a gyakorlati órákon

- 20 percet meghaladó késés vagy hiányzás esetén - megfelelő igazolás hiányában - az oktató "Nem jelent meg"

bejegyzéssel megtérítendő óraként jegyez be a tanuló és az oktató által előzetesen megbeszélt óraszám szerinti órát. Ezt alapóra esetén pótolni kell a 17. pont szerint!.

A tanuló jogai:

- az iskola vállalt kötelességeinek számonkérése (a kötelességek nem teljesítése esetén a tanuló az iskolavezetőhöz fordulhat, ha így sem kap megfelelő jogorvoslást, akkor az illetékes felügyeleti szervhez).

20. Vizsgadíjak: elméleti: 4.600 Ft, forgalmi: 11.000 Ft.

21. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos fontosabb előírások: Vezetői engedélyt csak olyan

kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, tartózkodási helye Magyarországon van, vagy az engedély kiadását

megelőző 6 hónapban folyamatosan Magyarországon tartózkodott, és vezetői engedéllyel, vagy - a kivételektől eltekintve - más ország hatósága által kiadott vezetői engedéllyel nem rendelkezik.

Egyéb fontos tudnivalók:

Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül részt kell venni elméleti vizsgán,

az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni,

a sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül az összes vizsgát le kell tenni,

EGYÉBKÉNT ÚJ TANFOLYAMOT KELL VÉGEZNI!

Öt sikertelen forgalmi vizsga után PÁV-ra kell menni, mely eredményétől függ a további gyakorlás.


Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ): 177.72%, Vizsgasikerességi Mutató (VSM): 75% (elmélet), 42.5% (gyakorlat)Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002389A vezetői engedély átvétele:

A sikeres forgalmi vizsga utáni 4. munkanaptól lehet az elsősegélynyújtó végzettséget igazoló okirattal, az orvosi igazolással és a személyi igazolvány bemutatásával a vezetői engedélyt az okmányirodában igényelni.

Ugyanitt készítik el az igénylőről a fényképet.

A kiállítás illetékét (4.000 Ft-ot) az okmányirodában kell befizetni. A gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes. A vezetői engedély általában egy-két héten belül átvehető.