ÚJDONSÁG!:

Az e-learning és a tantermi képzés előnyeit ötvöző vegyes elméleti oktatás.

Az e-learning képzést (melynek nálunk eddigi vizsgaeredményessége közel 100 %!!!)

igény esetén kiegészítjük ingyenes csoportos és egyéni foglalkozásokkal.

A TANFOLYAMRÓL


Családias hangulatú, kiscsoportos (5-10 fős) tantermi, e-learning és

ezek előnyeit ötvöző vegyes személygépkocsi-vezetői ("B" kategóriás) tanfolyamokat tartunk.


E-learning képzés: bármikor, bárhonnan végezhető az interneten keresztül. Az alap tanfolyam 90 nap/60 óra hozzáféréssel. Blokkokat kell megtanulni, ezek 80 %-os teljesítése esetén lehet a következő blokkra lépni. A képzés végén a vizsgakérdéseket is lehet gyakorolni.


Tantermi képzés: csoportos és egyéni foglalkozások.

A VEZETŐI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSÉNEK MENETE: 

Jelentkezés az iskolánknál

Ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálati irodában, vagy a tanfolyam kezdésekor az oktatás helyszínén. Jelentkezéskor egy írásos tájékoztatót adunk át (Lásd lentebb!), amely tartalmazza a tanfolyamokkal kapcsolatos összes információt.

Intézzük a papírmunkát: szerződést kötünk, jelentkezési lapot hozunk létre az ügyfélkapun keresztül és rendezzük az anyagiakat :-)

E-learning esetén rövid időn belül megrendeljük a képzést, melyet utána azonnal el lehet kezdeni.

  A tanfolyammal kapcsolatos információk:


                                                                       TÁJÉKOZTATÓ

A KÁLLAY AUTÓSISKOLA SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETŐ JÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL


Tanfolyamkezdés minden páros héten hétfőn 17 órakor (nyári szünetben délelőtt 10.30-kor is),

a délelőtti és a hétvégi tanfolyamoknál igény szerint.

Kérjük, hogy a tanfolyam kezdés időpontjáról, az esetleges változások (ünnepnapok) miatt,

honlapunkon, személyesen az ügyfélszolgálati irodában, vagy telefonon érdeklődj!

A tantermi tanfolyam az első foglalkozással, a 1035 Bp., Vörösvári út 37. alatti tanteremben,

az e-learning (távoktatásos) képzés a szolgáltató oldalára történő első belépéssel kezdődik.


1. Képző szerv megnevezése : KÁLLAY ATTILA MAGÁN AUTÓSISKOLA,

címe, telefonszámai: 1035 Bp., Vörösvári út 37. Telefon: 388-1533, 06-30-933-3619.

honlapja, e-mail címe: www.kallayautosiskola.hu, info@kallayautosiskola.hu

2. A cég formája: egyéni vállalkozás.

3. Vállalkozói engedély száma: ES - 449849.

4. Iskolavezető neve, telefonszáma: Kállay Attila, Telefon: 06-30-933-3619 (sms szám is!).

5. Ügyfélfogadás helye, ideje: 1035 Budapest, Vörösvári út 37.

                                                         hétfőn 14.00-17-ig és szerdán 14.00-19.00-ig.

6. Telephely: 1035 Budapest, Vörösvári út 37. Telefon: 388-1533.

7. A tanfolyamra való felvétel módja: Ügyfélfogadási időben a jelentkezési lap kitöltésével történik.

8. Az előírt egészségi vizsgálat: 1. csoportú alkalmassági vélemény.

9. a. Tanfolyamra az vehető fel, aki:

- az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik;

- a 17 éves életkornál legfeljebb fél évvel fiatalabb életkort betöltötte.

    b. Vizsgára az bocsátható, aki:

- megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek

(házi orvos által kiállított orvosi alkalmassági igazolás);

- alapfokú iskolai végzettsége meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik;

- vizsgára való jelentkezésig az igazgatási szolgáltatási díjat (vizsgadíjat) képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette;

- elméleti vizsgánál: a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgáig az adott tanfolyam megkezdésétől

számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, és megfelel - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban

meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek (jelentkezési lap NYILATKOZAT rovatai), valamint a 17 éves

életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb életkort betöltötte;

- gyakorlati vizsgánál: az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, a tanfolyam gyakorlati részét elvégezte,

kötelező óraszámokat és menettávolságokat - a vezetési kartonon - igazoltan teljesítette, és a 17 éves életkor betöltötte.

    c. Az elsősegélynyújtó vizsgáról:

A vezetői engedély kiállításához szükséges igazolás átvételéhez a vizsgabizottságon igazolni kell az elsősegélynyújtó

végzettséget. Felmentést kap a vizsga alól, aki megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezik,

vagy 1984. január 01. után szerzett valamely járműkategóriában vezetői engedélyt, vagy járművezetői igazolványt.

Elsősegélynyújtó foglalkozáson a tanfolyamon belül is részt vehet. (A foglalkozás felára: 10.000 Ft, vizsgadíj: 7.900 Ft.)

10. a. Tantermi elméleti képzés:

A tantárgyak óraszámai: Közlekedési alapismeretek (KRESZ): 18 óra; Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra;

Járművezetés elmélete: 6 óra; Összesen: 28 óra. A tanóra időtartama: 45 perc.

       b. E-learning (távoktatásos) elméleti képzés:

Bármikor, bárhonnan végezhető az interneten keresztül. Az alaptanfolyam 90 nap/60 óra hozzáféréssel.

Az elméleti képzés zárása az 55 kérdéses számítógépes elméleti vizsga, Közlekedési alapismeretek (KRESZ),

Járművezetés elmélete, valamint Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek tantárgyból.

A sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg a vezetés.

c. Gyakorlati képzés:

a., Járműkezelési (alap-) oktatás: A jármű technikai kezelését, manőverezési feladatokat, valamint a jármű biztonsági

ellenőrzését kell elsajátítani. A járműkezelési (alap-) oktatás alól felmentés nem adható.

b., Forgalmi (fő-) oktatás: Különböző forgalmi körülmények között kell vezetni. A kötelező és az esetleges pótórák

levezetése után lehet forgalmi vizsgát tenni. Kötelező (minimális) óraszámok: járműkezelés: 9 óra; városi vezetés:

14 óra; országúti vezetés: 4 óra; éjszakai vezetés: 2 óra; Összesen: 29 óra (minimum: 580km) + forgalmi vizsga 1 óra.

A tanóra időtartama: 50 perc. Az előírt menettávolságot nem a kötelező 30 óra alatt kell teljesíteni!

11. Választható típusok: Suzuki SX4, Peugeot 208, Skoda Fabia, Opel Astra, VW Polo stb.

12. A hiányzás pótlása: az elméleti órák pótlása az iskolában ingyenes.

13. A tandíj befizetésének módja: A tandíjat több módon lehet fizetni. Az első részletet az elméleti

tanfolyam kezdetekor, a 2 részletben történő fizetésnél a 2. részletet a vezetés megkezdése előtt,

a 4 részletben történő fizetésnél a további részleteket minden megkezdett 10 óra vezetés előtt

3 egyenlő részletben kell befizetni (2-4. részlet).

Az összes részlet befizetése fedezi az elméleti tandíjat (28 óra) és a kötelező 30 óra vezetést.

A nyári szünetben a diákoknak a tanfolyamdíj első részletéből 5.000 Ft. kedvezményt adunk!

Fizetés módja

Első részlet

További részlet(ek)

Összesen

2 részletben

62.000 Ft

132.000 Ft

194.000 Ft

4 részletben

67.000 Ft

3 X 44.000 Ft

199.000 Ft

(Ebből elméleti tanfolyamdíj: 44.000 Ft, vezetés: 30 X 5.000 Ft/óra, részletfizetés felára: 5.000 Ft.)

Esetleges pótóra (31. órától): 5.000 Ft/óra. Áthelyezett tanulók óradíja (alap és pótóra): 6.000 Ft/óra.

Gyorsított vezetés (heti 3 X 2 óra) alap és pótóra: 6.000 Ft/óra, áthelyezett tanulóknál 7.000 Ft/óra.

Képzési Költség (KK): 211.600 Ft.

A költségek emelkedésével az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

14. Mentesítések: elméleti foglalkozás alól mentesíthető a mozgássérült, a siket és a magyar nyelvet nem beszélő.

15. Tanuló áthelyezés: A tanuló a szerződést az esetleges tandíjtartozás (kedvezmény) rendezése után indoklás

nélkül írásban mondhatja fel. Az iskola által nyújtott kedvezményeket csak akkor veheti igénybe, ha a képzés minimális

óraszámát (28 óra elmélet és 30 óra gyakorlat) az iskolánál teljesíti, egyébként köteles a kedvezmény ellenértékét

megfizetni. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadása térítés nélküli.

16. Az oktatás helyszínei: Elméleti oktatás: 1035 Bp., Vörösvári út 37. (iroda és oktatóterem);

Járműkezelési oktatás helye: 1037 Bp. Bécsi út 310. Forgalmi vizsga helye: 1033 Bp. Mozaik utca 5.

17. A pótórák igénylésének módja, díjai: Az oktatóval való egyeztetés után lehetőség van

pótórát (31. órától) igényelni. Díja: a 13. pontban szereplők szerint.

18. Engedélyező hatóság: Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal

Képzési és Vizsgáztatási Főosztály 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Telefon: 814-1818

19. Az iskola kötelességei:

- a tanuló segítése a teljes képzés során;

- a jelentkezéssel kapcsolatos teendők ismertetése, a tanuló beiskolázása;

- az elméleti tanfolyam szakszerű megtartása;

- az iskola kapacitásának függvényében a tanuló járművezetésre beosztása és gyakorlati oktatásának megkezdése;

- a gyakorlati képzés szakszerű megtartása;

- a tanulóval kapcsolatos képzési ügyek intézése (képzés, vizsgáztatás, áthelyezés stb.);

- a tanuló időbeni tájékoztatása (pl.: vizsgaidőpontok).

Az iskola jogai:

- a tanuló kötelességeinek betartatása;

- nem megfelelő viselkedés és a tanulói kötelességek nem teljesítése esetén a tanuló figyelmeztetése, súlyosabb

esetekben a képzés megtagadása (ittasság, rendbontás, az oktatáshoz nem megfelelő ruházat és állapot stb.).

A tanuló kötelességei:

- részvétel az elméleti foglalkozáson - hiányzás esetén az adott foglalkozás pótlása! (e-learning feltételeinek teljesítése);

- felkészülés az elméleti vizsgákra;

- pontos és a vezetéshez megfelelő megjelenés a gyakorlati vizsgákon és a gyakorlati órákon

- 20 percet meghaladó késés vagy hiányzás esetén megfelelő igazolás hiányában az oktató "Nem jelent meg"

bejegyzéssel megtérítendő óraként jegyez be két órát, ezt alapóra esetén pótolni kell!.

A tanuló jogai:

- az iskola vállalt kötelességeinek számonkérése (a kötelességek nem teljesítése esetén a tanuló az iskolavezetőhöz

fordulhat, ha így sem kap megfelelő jogorvoslást, akkor az illetékes felügyeleti szervhez).

20. Vizsgadíjak: elméleti: 4.600 Ft, forgalmi: 11.000 Ft, vizsgaügyintézés díj: 1.000 Ft / vizsga.

21. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos fontosabb előírások: Vezetői engedélyt csak olyan

kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, tartózkodási helye Magyarországon van, vagy az engedély kiadását

megelőző 6 hónapban folyamatosan Magyarországon tartózkodott, és vezetői engedéllyel, vagy - a kivételektől eltekintve

- más ország hatósága által kiadott vezetői engedéllyel nem rendelkezik.

Egyéb fontos tudnivalók:

- az elméleti tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül az elméleti vizsgát,

a sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül az összes vizsgát le kell tenni,

EGYÉBKÉNT ÚJ TANFOLYAMOT KELL VÉGEZNI!

- öt sikertelen forgalmi vizsga után PÁV-ra kell menni, mely eredményétől függ a további gyakorlás.


Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ): 161.08 %, Vizsgasikerességi Mutató (VSM): 80 % (elmélet), 45.61 % (gyakorlat)

A vezetői engedély átvétele:

A sikeres forgalmi vizsga utáni 4. munkanaptól lehet az elsősegélynyújtó végzettséget igazoló okirattal, az orvosi igazolással és a személyi igazolvány bemutatásával a vezetői engedélyt az okmányirodában igényelni. Ugyanitt készítik el az igénylőről a fényképet. A kiállítás illetékét (4.000 Ft-ot) az okmányirodában kell befizetni. A gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes. A vezetői engedély általában egy-két héten belül átvehető.